Přehled vážek

Přehled vážek2021-07-14T18:13:56+02:00
Středně velké druhy, tělo kovově zbarvené, u samců modré, křídla částečně nebo téměř úplně modrá, bez plamek; u samic kovově zelené až bronzové, křídla barevná – zelenkavá až hnědá. Hlavně u tekoucích vod, často usedají na příbřežní vegetaci. Larva je velká, žaberní přívěsky na průřezu trojúhelníkovité, různě dlouhé, 1. článek tykadel dlouhý, sahá do 1/2 tykadel. Žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích vodách.

Velké druhy s dlouhým a štíhlým zadečkem, který je buď mozaikovitě skvrnitý nebo s podélným černým pruhem, výjimkou jsou dva hnědé druhy bez výrazné kresby. Oči jsou velké, vzájemně spojené v linii. Typičtí letci, usedají jen zřídka, létají hlavně u různých stojatých vod.

Maska larev plochá, tělo dlouhé, válcovité, tykadla s 6 – 7 články. Žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.

Středně velké tělo, kovově zelené, bronzové až černé (s výjimkou Epitheca bimaculata). Oči jsou vzájemně spojené v linii. Typičtí letci, usedají jen zřídka (do korun stromů), létají hlavně u různých stojatých i tekoucích vod, často na rašeliništích.

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Nohy jsou velmi dlouhé. Oči malé, nedosahují do poloviny hlavy, týl hlavy (při pohledu shora) se dozadu zužuje. Žijí na ponořených částech rostlin.

Malé druhy, plamka malá (odpovídá 1 políčku žilnatiny), lichoběžníková, temeno hlavy 2x širší než dlouhé, holeně nerozšířené, černomodrá šidélka až na výjimky (červená šidélka Pyrrhosoma), často sedí na příbřežní vegetaci stojatých vod s křídly složenými lícem k sobě.
Žaberní přívěsky ploché, na konci zaokrouhlené, max. zašpičatělé, větvení vzdušnic v přívěscích šikmé na hlavní vzdušnici, maska plochá, žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách
Malá šidélka, holeně nohou rozšířené, plamka malá (odpovídá 1 políčku žilnatiny), čtvercová, temeno hlavy velmi široké (3x širší než dlouhé), často sedí na příbřežní vegetaci tekoucích i stojatých vod.
Larvy mají žaberní přívěsky ploché, vytažené na konci do nitky, větvení vzdušnic v přívěscích šikmé na hlavní vzdušnici, maska plochá, žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích i stojatých vodách.
Malé až středně velké druhy, plamka obdélníková, dlouhá min. přes 2 políčka křídelní žilnatiny, tělo většinou kovově zelené, u samců některých druhů r. Lestes částečně modře ojíněné; druhy r. Sympecma mají hnědé tělo s tmavší hnědou kresbou. Žijí hlavně u menších stojatých vod, často sedí na vegetaci s polootevřenými křídly. Žaberní přívěsky ploché, větvení vzdušnic v přívěscích kolmé na hlavní vzdušnici, maska lžícovitá, u druhů rodu Lestes (nejčastěji nalézané larvy šídlatek) maska prodloužená a velmi úzká. Šídlatky mají velmi krátký larvální vývoj, žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.

Středně velké, žluto-(zeleno)-černě zbarvené druhy s oddělenýma očima. Létají nízko a prudce nad vodním tokem, často usedají na kameny, příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh.

Středně velké tělo larev je ploché, široké. Maska plochá, tykadla mají 4 články. Larvy žijí zahrabané na dně řek.

Sympetrinae

Malé až středně velké druhy. Samci jsou červení nebo černí s červenou či žlutou kresbou (pouze u dvou vzácných druhů zadeček šedomodře ojíněn). Samice hnědavé či černožluté. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh u stojatých vod.
Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Velké oči dosahují min. do poloviny hlavy, dotýkají se masky. Žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.

Libellulinae

Středně velké druhy, samci mají zadeček (popř. celé tělo) většinou modře ojíněn, samice jsou žlutohnědé s černou kresbou. Oči jsou vzájemně spojené v linii. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh stojatých nebo pomalu tekoucích vod a pramenišť.

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku.  Oči nedosahují do poloviny hlavy (podobně jako Corduliidae),  hlava je při pohledu shora obdélnikovitá, boční okraje hlavy víceméně rovnoběžné. Larvy žijí hlavně v organickém detritu na dně stojatých i tekoucích vod.

Velmi velké, černě zbarvené druhy se žlutými pruhy. Oči se dotýkají v 1 bodu. Létají hlavně podél lesních potoků, usedají občas na větve, popř. bylinnou vegetaci v korytě.

Velké, vřetenovité tělo larev. Maska je lžícovitá, zuby bočního laloku velmi hrubé, nepravidelné. Larvy žijí zahrabané v písku na dně potoků a pramenišť.

Přejít nahoru