Vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens)

Popis

Z našich druhů r. Orthetrum nejmenší, velikostí se blíží r. Sympetrum. Samci mají modře ojíněný zadeček, hnědý „obličej“ a hnědou hruď (z boku bez kresby a po- kud je ojíněna, tak obvykle jen slabě, i když se mohou vyskytnout i „celomodří“ jedinci), na vrchní straně hrudi jsou zřetelné světlé antehumerální pruhy. Ty jsou patrné i u samic, které jsou jinak v mládí světle hnědé, s věkem tmavnou. Pro samice je charakteristická tenká černá hřbetní linka na zadečku. Na jeho článcích mají po páru drobných černých teček, které jsou obvykle spojeny černou příčkou (ta však může chybět). Plamky jsou nápadně dlouhé a světlé. U problematických samců (mladých nebo naopak ojíněných včetně hrudi) může k určení pomoci charakteristický tvar sekundárního genitálu.

Podobné druhy

Nejpodobnějším druhem je vážka hnědoskvrnná (O. brunneum), jejíž vybarvení samci ale nemají světlé antehumerální pruhy, mají světlemodrý „obličej“ a obvykle kompletně modře ojíněnou hruď. Samice jsou si podobnější, ale liší se rovněž nepřítomností výraznějších antehumerálních pruhů. Rozdíly v kresbě teček/čárek na zadečku nemusí být spolehlivé. Dobrým znakem pro odlišení vybarvených imág je rozdílná barva plamek, méně spolehlivá je u mladých jedinců.

Výskyt, habitat

Středomořská vážka zasahující areálem až do severní Evropy. Vyhledává především drobnější  tekoucí  potoky s vyvinutou makrovegetací, ale také kanály a struhy, případně výpustě rybníků apod. U nás hlavně v nižších polohách, ale výskyt je spíše roztroušený, nejedná se o všudypřítomý druh. Objevuje se během celé sezóny, s maximem v době letních prázdnin.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie ohrožený (EN). Faktorem ohroženosti je především likvidace biotopů, jako jsou regulace vodních toků, meliorace potůčků, zničen vegetačních porostů, změny hydrologie a charakteru toků či zásahy do břehových partií. Silným faktorem může být chemické zněčištění, jelikož se biotopy nacházejí v nejnižších polohách, kde je velmi intenzivní zemědělství.

Chování, zvyky

Podobné vážce hnědoskvrnné (O. brunneum), ale na rozdíl od ní spíše sedá do nízké vegetace než na holou zem.

Larvy, svlečky

Larvy žijí většinou přímo na dně v organickém detritu, podobně jako larvy ostatních druhů r. Orthetrum. Larva je malá a má krátkou anální pyramidu, všechny přívěsky (cerky i epiprokt) stejné barvy. Hřbetní trny jsou slabě vyvinuté, spíše jen v podobě hrbolů na předních zadečkových článcích, max. po S6, ukryté pod křídelními pochvami. Břišní strana S5-6 má husté a dlouhé chlupy. Spolehlivým mikroskopickým znakem jsou palpy s méně než 5 chlupy, např. pro odlišení od podobné larvy O. brunneum. Exuvie jsou zanechávané na vegetaci nízko nad zemí v blízkosti břehu.
2021-05-24T14:28:54+02:00
Přejít nahoru