Páskovec velký (Cordulegaster heros)

Popis

Největší evropská vážka, mírně větší než C. boltonii. Obě pohlaví výrazně žlutočerně pruhovaná. Podobně jako C. boltonii má na boku hrudi 3 žluté pruhy a S1 se žlutou boční apikální skvrnou ve tvaru „C“. Mezi diagnostické znaky patří kombinace zbarvení zadečkových článků S5-S8 s redukovanými distálními žlutými proužky, naopak proximální skvrny jsou rozsáhlejší a obvykle na hřbetě propojené. Occipitální trojúhelník je černý a kostální žilka žlutá. Důležitým znakem je podoba vnějšího zadního rohu antehumerálních skvrn, který je protažen do zřetelného ostrého cípu.

Podobné druhy

Na našem území záměna možná zejména s oběma dalšími druhy běžnějších páskovců, odlišení možné porovnáním znaků uvedených v popisech. Na první pohled je podobnější C. boltonii díky relativně většímu rozsahu žlutých prvků, vzorem zbarvení zadečku je naopak bližší druhu C. bidentata. Ten je však menší a má i menší žluté skvrny na zadečku. Kromě tvaru antehumerálních pruhů je dobrým odlišujícím znakem podoba žluté laterální skvrny na S1 – u C. bidentata je oválná, u C. heros, stejně jako u C. boltonii lemuje apikální konec S1 a vytváří tak z boku charakteristické písmeno C.

Výskyt, habitat

Balkánský druh, v ČR na okraji areálu, stálé populace zatím jen v Chřibech. Stejně jako C. boltonii obývá lesní potoky s písčitým dnem. Je možné, že je na některých lokalitách přehlížen/zaměňován s běžnějšími druhy páskovců.

Ohrožení

Lesnické meliorace, úpravy toků, odstraňování sedimentu.

Rozlišení larev našich druhů r. Cordulegaster

Larvy C. boltonii a C. bidentata mají anální přívěsky delší a zahnuté, zatímco C. heros je má kratší a rovné. Na rozdíl od předchozích druhů přívěsky nepoužívá k aktivní obraně. U C. boltonii jsou na S8 a S9 zřetelné boční trny, zatímco u C. heros jsou malé až nepatrné a u C. bidentata zcela chybí. Larvy páskovců se též odlišují pochvami křídel; u druhů C. bidentata a C. heros jsou jejich vnitřní okraje rovnoběžné, u C. boltonii se rozbíhají.   Pomocným   vodítkem může být i barva hlavy, kterou má C. heros oproti zbytku těla kontrastně cihlově zbarvenou a C. bidentata naopak tmavou. Barvy však mohou být zkreslené nánosem jemného sedimentu.
2021-05-27T08:24:03+02:00
Přejít nahoru