Šidélko menší (Ischnura pumilio)

Popis

Menší příbuzný podobně zbarveného šidélka většího (I. elegans). 8. zadečkový článek je při pohledu shora tmavý, světle modrý je jen jeho zadní okraj; hřbetní strana 9. zadečkového článku modrá s drobnými černými skvrnami. Vybarvené samice jsou na bocích hrudi většinou hnědozelené nebo hnědožluté, na hřbetní straně zadečku souvisle černé, lesklé. Imaturní samice jsou výrazně oranžové. Humerální černý pruh samic je velmi tenký a ne zcela dotažený k přednímu páru křídel. Zadní okraj pronota je uprostřed jen slabě vyklenutý, nápadně nevyčnívá. Plamky jsou výrazně dvojbarevné.

Podobné druhy

Záměna je možná především s šidélkem větším (I. elegans), které má podobně zbarvený zadeček, plamky a skvrny mezi očima. Samce obou druhů lze odlišit podle zbarvení posledních zadečkových článků, zejména 8. a 9. článku. Samice lze rozlišit podle zbarvení těla a jednoznačně podle tvaru pronota. Imaturní sa- mice jsou díky oranžovému zbarvení nezaměnitelné.

Výskyt, habitat

Šidélko menší žije téměř v celé Evropě a v značné části Asie. U nás žije mozaikovitě po celém území, vyskytuje se zejména u pionýrských biotopů s méně rozvinutou vegetací nebo částečně holými břehy, např. u tůní v lomech, polovypuštěných rybníků, ale také rašeliništních jezírek. Často žije u pomalu tekoucích vod, jako jsou zvodnělé příkopy, meliorační kaná- ly, malé potoky v zemědělské krajině.

Ohrožení

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR je druh považován za téměř ohrožený (NT). avšak recentní souhrnná data analyzovaná v této práci ukazují, že druh aktuálně ohrožený není a nevyžaduje speciální ochranu.

Chování, zvyky

Poletují hlavně mezi vegetací, často na ni usedají a páří se tu. Kladení vajec provádí samice bez přítomnosti samce do plovoucího rostlinného materiálu. V našich podmínkách je larvální vývoj velmi rychlý, v teplých letech vytváří i dvě generace během roku. Líhnutí jednotlivých generací probíhá hlavně v květnu a srpnu, dospělce můžeme pozorovat v pří- rodě téměř po celou vegetační sezónu.

Larvy, svlečky

Larvy žijí v mělké vodě v organickém sedimentu na dně nebo na ponořených částech rostlin. Larvy mají jednobarevné zadečkové lamely bez příčného švu zakončené delší špičkou. Na rozdíl od larev šidélka většího (I. elegans) jsou zadečkové lamely užší a špičatější a mají spodní stanu přívěsků s jemnými zuby až do 1/3 délky. Exuvie se nacházejí na stéblech i listech litorálních rostlin.
2021-05-17T11:47:48+02:00
Přejít nahoru