Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum)

Popis

Typický představitel rodu Sympetrum, v jeho rámci velký druh. Dospělý sameček má světle červený, jen nezřetelně kyjovitě rozšířený zadeček, s drobnými párovými skvrnkami. Plamky samců jsou rudohnědé. Samičky jsou okrově žluté, s relativně robustním zadečkem, na jehož bocích mají řady protáhlých černých skvrn (podobné, ale delší než u S. depressiusculum). U obou pohlaví je pro dospělé jedince charakteristické (ale proměnlivé) zbarvení boků hrudi, kde jsou na hnědočerveném podkladě v různé intenzitě vyvinuty široké, zejména v dolní části žlutavé pruhy, z velké části černě olemované. U některých jedinců však žlutá barva pruhů může téměř chybět. Mladí jedinci mají boky hrudi žluté, vrch hrudi hnědý. Významným diagnostickým znakem je absence černé barvy, která z vortexu nepokračuje dolů po stranách čela/očí. Kladélková chlopeň samic odstává jen v ostrém (ne pravém) úhlu. Pomocným znakem může být černá barva zadní strany stehen předních nohou, další určující znaky jsou i v morfologii sekundárního pohlavního aparátu samce.

Podobné druhy

Nejpodobnější je vážka obecná (S. vulgatum). Ta se odlišuje především „černými fousy“ na obličeji, tj. přesahem černé barvy z horní hrany čela dolů na boční švy mezi čelem a očima. Na bocích hrudi nemá nikdy příliš výrazné žlutavé pruhy (i když naznačeny být mohou), spodní část pruhů bývá spíše rudohnědá. U samic může pomoci pravoúhlá pozice kladélkové chlopně a u samců rozdíl v morfologii pohlavního aparátu. Dalším podobným druhem je vážka jižní (S. meridionale), ta má však velmi světlé nohy a černou kresbu na hrudi téměř redukovanou, u samců chybí i černé skvrny na konci zadečku. Vážku jarní (S. fonscolombii) odlišuje modrá barva spodní poloviny očí a červené (u samic žluté) žilky ve křídlech.

Výskyt, habitat

Vyjma severní Skandinávie celoevropsky rozšířený druh, u nás hojný v nížinách a středních polohách, jen výjimečně nad 800 m n.m. Preferuje mělké prohřáté, řídce zarostlé vody všech velikostí, od malých zahradních rybníčků až po pískovny či velké rybníky, lze jej najít i na vodách pomalu tekoucích. Typická vážka „druhé poloviny sezóny“, s maximem výskytu v druhé polovině léta, mizí až v listopadu.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie blízký ochroženosti (NT). Vzhledem k tomu, že obývá nejnižší polohy českého území, jsou jeho biotopy ohroženy nejen přímou likvidací, ale především intenzivním hospodařením a také chemických znečištěním a splachy z okolních zemedělských pozemků.

Chování, zvyky

Stejné jako vážka obecná (S. vulgatum).

Larvy, svlečky

Larvy žijí v nepatrné hloubce mezi vodními rostlinami. Boční trny na S9 jsou velmi dlouhé. Oči jsou velké, sahají (při pohledu shora) až do 2/3 hlavy. Rozlišení od S. meridionale je téměř nemožné. Hřbetní trn na S8 je drobný, na zadním okraji sternitů S7 a S8 je řada štětinek (podobně jako u S. sanguineum a S. meridionale).
2021-05-21T14:27:09+02:00
Přejít nahoru