Šídlo modré (Aeshna cyanea)

Popis druhu

Menší druh šídla, charakteristický v obou pohlavích světle zelenými až zelenomodrými boky hrudi s tenkými tmavě zbarvenými švy. V ostatních znacích se podobá šídlu rákosnímu (A. mixta), i když samci působí výrazně modřejším dojmem, zejména jsou nápadné jejich jasně modré oči.  Antehumerální proužky jsou velmi malé a nevýrazné. Matoucí může být relativně častý výskyt androchromní, tedy samcům barevně podobné formy samic, což je u jiných druhů šídel jev spíše výjimečný.

Podobné druhy

Velikostí i chováním velmi podobný už zmíněnému šídlu pestrému (A. mixta), které má však u obou pohlaví hruď z boku hnědou se dvěma světlými pruhy.  Barevně je nejbližší šídlu zelenému (A. viridis), které je zřetelně větší, zároveň se odlišuje velmi výraznými antehumerálními pruhy. Toto šídlo však u nás zatím nebylo zjištěno, pro barevnou podobnost je však na místě věnovat pozorovaným exemplářům šídla rákosního zvýšenou pozornost.  Při povrchním pozorování připadá do úvahy i záměna se šídlem lučním (Brachytron pratense), to však má zřetelně robustnější zadeček s jiným vzorem skvrn, výrazné (silné) černé pruhy na boku hrudi a u samců též výrazné antehumerální skvrny.

Výskyt, habitat

Středomořské šídlo (s areálem sahajícím až do Číny), které se v Evropě posledních dekádách zřetelně rozšiřuje na sever, časté jsou migrační vlny v horkých létech. U nás se vyskytuje zejména v nížinách, lokálně vytváří i početné populace. Preferuje teplé až vysychající mělké vodní plochy všech velikostí, s bohatými porosty emergentní makrovegetace (rákos, orobince apod.).

Ohrožení

Druh není na území ČR ohrožen a nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

Chování, zvyky

Samci nejsou tak výrazně teritoriální jako jiné druhy šídel, často se vyskytuje pohromadě několik jedinců bez výrazných známek agresivity. Samci opakovanými průlety nad terénem (ne nutně vodní hladinou) vyhlížejí samice, často se přitom v letu zastavují na místě. Často usedají na stébla rákosu, orobinců apod., zavěšují se v typickém šikmém úhlu.  Po kopulaci se obvykle samic a samice neoddělují a samice klade vajíčka v tandemu se samcem.  Tento druh občas vytváří lovecká hejna o desítkách jedinců, často smíšená i se šídly pestrými (A. mixta), hejna se mohou objevovat i daleko od vody.

Larvy, svlečky

Larvy žijí mezi ponořenými částmi vegetace. Mají dobře patrné boční trny už od 6. zadečkového článku, trny na S9 „normální“ délky (tj. do poloviny S10) a především na rozdíl od ostatních larev šídel velmi úzkou masku. Poměrně úzkou masku má i larva šídla pestrého A. mixta, ta je menší a má ale velmi dlouhé trny na 9. článku.

2021-05-17T10:06:21+02:00
Přejít nahoru