Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)

Popis

Středně velká vážka, v těle štíhlejší než vážka ploská, obě pohlaví stejně zbarvená, liší se jen šířkou zadečku (u samců nejširší na S1-S3, u samic S3-S4) a v detailech zadečkových přívěsků. Mladí jedinci jsou zářivě světle hnědí, s kontrastně černým koncem zadečku, starší jedinci tmavnou až do šedohněda. Kutikula je průhledná, pod ní prosvítají nepravidelně světlé polygony. Na bocích zadečku zůstávají i ve stáří žluté lemy. Oči jsou u obou pohlaví hnědé, obličejová část je bílá. Na křídlech jsou krom velkých tmavých skvrn na bázi zadního páru pro tento druh typické černé nodální skvrnky. U některých jedinců (f. praenubila) jsou u špice křídel (na úrovni plamek) další tmavé skvrny.

Podobné druhy

Tmavé nodální skvrny na křídlech tuto vážku odlišují od všech ostatních, i když na dálku by mohla připomínat jiné hnědě zbarvené druhy, jako například vzácnou, pouze na jižní Moravě pravidelně se vyskytující lesklici velkou (E. bimaculata). Ta se ovšem krom absence nodálních skvrn a mírně větší velikosti odlišuje i chováním, na rozdíl od L. quadrimaculata samce zastihneme spíše v nízkém letu nad otevřenou hladiou. Podobné mohou být i samice vážky plavé (L. fulva), ty však krom absence tmavých nodálních skvrn nemají černou špici zadečku.

Výskyt, habitat

Jeden z mála našich druhů vážek s holoarktickým areálem, vyskytuje se tedy i v Severní Americe. U nás velmi běžná vážka na většině typů stojatých, bohatě zarostlých vod, včetně kyselých, kde mohou být populace velmi početné. Vystupuje i do vyšších nadmořských výšek (horská rašeliniště). Výskyt má celosezónní, od časného jara do konce léta, nejhojněji v červenci.

Ohrožení

Druh je rozšířen téměř po celém území státu, avšak spíše s mozaikovitým výskytem. Ve velkém množství regionů má vysokou četnost. Patří k našim hojným druhům vážek.

Chování, zvyky

Obdobné jako u vážky ploské, ale na rozdíl od ní se často vyskytuje v relativně vysokých hustotách, proto jsou jedinci vůči sobě méně agrsesivní. Někdy se mohou vytvářet i velmi početná migrační hejna. Páří se za letu, kopulace trvá jen několik sekund. Samička odhazuje vajíčka za letu klepáním zadečku o hladinu, obvykle bez přítomnosti samce.

Larvy, svlečky

Larvy žijí v organickém detritu na dně nebo mezi vege- tací. Larva má hřbetní trny krátké a špičaté, vyvinuté až po S8. Krátké boční trny jsou vyvinuté na S8 i S9. Zuby na bočním laloku prementa jsou jemnější, podobně jako u ostatní druhů čeledi Libellulidae, čímž se liší od ji- nak velmi podobné larvy vážky ploské (L. depressa).
2021-05-24T14:47:23+02:00
Přejít nahoru