Vážka jižní (Sympetrum meridionale)

Popis

V rámci rodu větší druh. Samec se světle oranžovočerveným zadečkem, obvykle bez černých skvrn na posledních článcích. Boky hrudi jsou víceméně uniformně hnědé, jen s nevýraznou velmi tenkou černou kresbou u švů, dobře zřetelné jsou obvykle dvě jen malé tmavé skvrny lemující spirákula. Černá barva nad čelem je omezena na oblast jednoduchého očka. Samice jsou světle okrově žluté, na rozdíl od samců mají na zadečkových S8 a S9 svrchu podlouhlé černé skvrnky. Boky hrudi též téměř bez černé kresby. Oči jsou u obou pohlaví svrchu hnědé, spodní část je světle hnědožlutá. Nohy jsou žluté až světle hnědé, černá kresba je redukována do podoby tenkých linek.

Podobné druhy

Povrchně je možná záměna s dalšími druhy rodu, zejména se S. vulgatum a S. striolatum, které mají také žíhané nohy a podobnou velikost těla. Tyto druhy mají však rozsáhlejší černou kresbu na hnědé nebo žlutohnědé hrudi. Samice může barevně připomínat samici C. erythraea, avšak robustnost zadečku, modrý odstín na zadní polovině očí a absence jakékoliv černé barvy na nohou vážky červené tento druh též spolehlivě vyloučí.

Výskyt, habitat

Středomořský druh, naším územím probíhá severní hranice rozšíření. Objevuje se sporadicky a spíše jen jednotlivě v nížinných regionech celé ČR, větší stálé populace jsou pouze v oblasti Dolního Pomoraví. Preferuje mělké (i dočasné) prohřívané vody s dostatkem makrovegetace, např. mělké tůně v pískovnách a cihelnách. Maximum výskytu je v druhé polovině léta (srpen, září), na jižní Moravě může být v tuto dobu i masově.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie ohrožený (EN). Faktorem ohrožení mohou být kromě likvidace biotopů (vysoušení tůní a mělkých mokřadů) změny vodního režimu lokality, jakými jsou kolísání hladiny, dlouhodobé vysoušení nebo letnění rybníků. Výrazné změny mohou způsobit splachy z okolních zemědělských pozemků s následnou eutrofizací čí zabahněním vodních biotopů.

Chování, zvyky

Podobné jako jiné druhy rodu, avšak samci nejsou terito- riální. Velmi dobrý letec, při úbytku (vysychání) vhodných habitatů může vytvářet migrační hejna a osidlovat nové lokality.

Larvy, svlečky

O životě larev toho není mnoho známo, pravděpodobně žijí v mělké vodě mezi vodními rostlinami nebo přímo na dně. Jsou prakticky nerozlišitelné od larev S. striolatum (velmi dlouhé boční trny na S9, krátké hřbetní trny, břišní strana s7-9 se štětinkami), liší se od nich jen mírně protaženějším prementem.
2021-05-21T14:35:02+02:00
Přejít nahoru