Přehled vážek

Úvodní stránka/Přehled vážek
Přehled vážek2021-07-14T18:13:56+02:00
MOTÝLICE Calopterygidae (Zygopetra)
ŠÍDLA Aeshnidae (Anisoptera)
LESKLICE Cordulidae
ŠIDÉLKA Coeangrionidae (Zygoptera)
ŠIDÉLKA Platycnemidae
ŠÍDLATKY Lestidae
KLÍNATKY Gomphidae (Anisoptera)
VÁŽKY Sympetrinae
VÁŽKY Libellulidae
PÁSKOVCI Cordulegastridae (Anispotera)
Motýlice – Calopterygidae (Zygopetra)
Středně velké druhy, tělo kovově zbarvené, u samců modré, křídla částečně nebo téměř úplně modrá, bez plamek; u samic kovově zelené až bronzové, křídla barevná – zelenkavá až hnědá. Hlavně u tekoucích vod, často usedají na příbřežní vegetaci. Larva je velká, žaberní přívěsky na průřezu trojúhelníkovité, různě dlouhé, 1. článek tykadel dlouhý, sahá do 1/2 tykadel. Žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích vodách.
Šídla – Aeshnidae (Anisoptera)

Velké druhy s dlouhým a štíhlým zadečkem, který je buď mozaikovitě skvrnitý nebo s podélným černým pruhem, výjimkou jsou dva hnědé druhy bez výrazné kresby. Oči jsou velké, vzájemně spojené v linii. Typičtí letci, usedají jen zřídka, létají hlavně u různých stojatých vod.

Maska larev plochá, tělo dlouhé, válcovité, tykadla s 6 – 7 články. Žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.

Lesklice – Cordulidae

Středně velké tělo, kovově zelené, bronzové až černé (s výjimkou Epitheca bimaculata). Oči jsou vzájemně spojené v linii. Typičtí letci, usedají jen zřídka (do korun stromů), létají hlavně u různých stojatých i tekoucích vod, často na rašeliništích.

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Nohy jsou velmi dlouhé. Oči malé, nedosahují do poloviny hlavy, týl hlavy (při pohledu shora) se dozadu zužuje. Žijí na ponořených částech rostlin.

Šidélka – Coeangrionidae (Zygoptera)
Malé druhy, plamka malá (odpovídá 1 políčku žilnatiny), lichoběžníková, temeno hlavy 2x širší než dlouhé, holeně nerozšířené, černomodrá šidélka až na výjimky (červená šidélka Pyrrhosoma), často sedí na příbřežní vegetaci stojatých vod s křídly složenými lícem k sobě.
Žaberní přívěsky ploché, na konci zaokrouhlené, max. zašpičatělé, větvení vzdušnic v přívěscích šikmé na hlavní vzdušnici, maska plochá, žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách
Šidélka – Platycnemidae
Malá šidélka, holeně nohou rozšířené, plamka malá (odpovídá 1 políčku žilnatiny), čtvercová, temeno hlavy velmi široké (3x širší než dlouhé), často sedí na příbřežní vegetaci tekoucích i stojatých vod.
Larvy mají žaberní přívěsky ploché, vytažené na konci do nitky, větvení vzdušnic v přívěscích šikmé na hlavní vzdušnici, maska plochá, žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích i stojatých vodách.
Šídlatky – Lestidae
Malé až středně velké druhy, plamka obdélníková, dlouhá min. přes 2 políčka křídelní žilnatiny, tělo většinou kovově zelené, u samců některých druhů r. Lestes částečně modře ojíněné; druhy r. Sympecma mají hnědé tělo s tmavší hnědou kresbou. Žijí hlavně u menších stojatých vod, často sedí na vegetaci s polootevřenými křídly. Žaberní přívěsky ploché, větvení vzdušnic v přívěscích kolmé na hlavní vzdušnici, maska lžícovitá, u druhů rodu Lestes (nejčastěji nalézané larvy šídlatek) maska prodloužená a velmi úzká. Šídlatky mají velmi krátký larvální vývoj, žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.
Klínatky – Gomphidae (Anisoptera)

Středně velké, žluto-(zeleno)-černě zbarvené druhy s oddělenýma očima. Létají nízko a prudce nad vodním tokem, často usedají na kameny, příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh.

Středně velké tělo larev je ploché, široké. Maska plochá, tykadla mají 4 články. Larvy žijí zahrabané na dně řek.

Vážky – Sympetrinae

Sympetrinae

Malé až středně velké druhy. Samci jsou červení nebo černí s červenou či žlutou kresbou (pouze u dvou vzácných druhů zadeček šedomodře ojíněn). Samice hnědavé či černožluté. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh u stojatých vod.
Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Velké oči dosahují min. do poloviny hlavy, dotýkají se masky. Žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.
Vážky – Libellulidae

Libellulinae

Středně velké druhy, samci mají zadeček (popř. celé tělo) většinou modře ojíněn, samice jsou žlutohnědé s černou kresbou. Oči jsou vzájemně spojené v linii. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh stojatých nebo pomalu tekoucích vod a pramenišť.

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku.  Oči nedosahují do poloviny hlavy (podobně jako Corduliidae),  hlava je při pohledu shora obdélnikovitá, boční okraje hlavy víceméně rovnoběžné. Larvy žijí hlavně v organickém detritu na dně stojatých i tekoucích vod.

Páskovci – Cordulegastridae (Anispotera)

Velmi velké, černě zbarvené druhy se žlutými pruhy. Oči se dotýkají v 1 bodu. Létají hlavně podél lesních potoků, usedají občas na větve, popř. bylinnou vegetaci v korytě.

Velké, vřetenovité tělo larev. Maska je lžícovitá, zuby bočního laloku velmi hrubé, nepravidelné. Larvy žijí zahrabané v písku na dně potoků a pramenišť.

Přejít nahoru