Rok vážek 2021

Rok vážek 20212021-07-30T16:19:09+02:00

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek.

Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Zachovalé vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále ubývá. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány.

ČSOP by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.

V rámci Roku vážek ČSOP připravuje zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí.

Místo pro vážky – pomozte nám s mapováním vážek.

Putovní výstava  věnovaná vážkám

Výstava informuje veřejnost o životním cyklu, ochraně a prostředí, ve kterém vážky žijí, a také o jejich základním systematickém členění.

Je možné ji zdarma zapůjčit. Je tvořena čtyřmi bannery o velikosti 1,5m x 2m.

Kontakt:

info@csop.cz

222 516 115

Vážkařské produkty na e-shopu ČSOP

Nově na e-shopu Českého svazu ochránců přírody naleznete zajímavé produkty s tématikou k Roku vážek, ale také třeba propagační předměty ČSOP, publikace, metodiky a podobně. Navštivte e-shop na webové adrese obchudekcsop.cz.

Přejít nahoru