O programu

O programu2021-05-04T09:05:43+02:00

O programu

Celostátní program Českého svazu ochránců přírody „Vážky“ byl zahájen v roce 1994. Dnes je součástí programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Koordinátorem programu Vážky je ČSOP Vlašim.

Program Vážky je zaměřen na

  • mapování rozšíření jednotlivých druhů vážek v ČR a stanovení míry jejich ohrožení,
  • studium společenstev vybraných lokalit,
  • aktualizace Červeného seznamu a soupisu druhů pro revizi vyhl. 395/92 Sb., aktualizace bibliografie o vážkách na území ČR,
  • návrh managementu stojatých i tekoucích vod a mokřadů s ohledem na zachování cenných společenstev vážek,
  • každoroční konání celostátního semináře odonatologů včetně vydání sborníku referátů

V ČR je nyní evidováno 68 druhů vážek, z nichž 66 % je zařazeno do různých kategorií ohrožení. Do mapování významným způsobem přispívají samozřejmě členové ČSOP, kteří zasílají svá hlášení v podobě vyplněných dotazníků na koordinační pracoviště programu.

Dosavadní úspěchy programu

1998 byly nalezeny dva nové druhy vážek pro ČR (šidélko huňaté a šidélko lesklé).

Xxx   příprava Červeného seznamu vážek ČR a soupisu vážek pro připravovanou aktualizaci vyhl.č.395/1992 Sb.

1999 Mezinárodní seminář Vážky ve Vlašimi, vydání sborníku

1999 Vydání publikace Vážky Podblanicka

2000 Vydání metodiky Vážky – výzkum a ochrana

2003 Vydání Určovacího klíče exuvií vážek

2007 Vydání rozsáhlé publikace Vážky ČR – ekologie, ochrana, rozšíření

2014 a 2015 2 vydání publikace Vážky ČR – příručka k určování našich druhů a jejich larev

Kontakty

Přejít nahoru