Rok vážek 2021

Úvodní stránka/Rok vážek 2021
Rok vážek 20212021-06-18T22:08:29+02:00
Rok vážek
Tiskové zprávy
Výstava k zapůjčení
Akce

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek.

Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Zachovalé vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále ubývá. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině ČSOP provozuje kampaň Naše mokřady, která si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.

ČSOP by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.

V rámci Roku vážek ČSOP připravuje zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí.

Místo pro vážky – pomozte nám s mapováním vážek.

Putovní výstava  věnovaná vážkám

Výstava informuje veřejnost o životním cyklu, ochraně a prostředí, ve kterém vážky žijí, a také o jejich základním systematickém členění.

Je možné ji zdarma zapůjčit. Je tvořena čtyřmi bannery o velikosti 1,5m x 2m.

Kontakt:

info@csop.cz

222 516 115

Přejít nahoru