Vážka rudá (Sympetrum sanguineum)

Popis

V rámci rodu patří k menším, černonohým druhům. Samci jsou jasně červení až tmavočervení, se zřetelně kyjovitě rozšířeným zadečkem v zadní části. Ten má na svrchní straně S8-9 podlouhlé černé skvrnky, protáhlé černé skvrny lemují i šev na bocích zadečku. Boky i vrchní strana hrudi jsou víceméně uniformně rudohnědé, švy na bocích hrudi jsou černě lemované. Svrchní polovina očí je rudá až rudohnědá, ostře ohraničená. Obličej je červený, plamky hnědočervené. Samice a mladí samci jsou okrově žlutí, na hřbetní straně hrudi je charakteristická kresba ve tvaru písmene „T“. Tmavé skvrny nad bočním švem zadečku samičky nebývají v celé řadě stejně velké, v některých případech jsou zcela redukovány. Samice ke stáru tmavnou do šeda či oranžova. U obou pohlaví jsou na bázi obou páru křídel nevelké jantarově skvrny.

Podobné druhy

Vzhledem k uniformně černé barvě nohou je záměna možná pouze s mnohem vzácnější vážkou rumělkovou (S. depressiusculum). Ta se od vážky rudé liší tvarem zadečku, který je rozšířen už od S4. Párové černé skvrny na bocích zadečku jsou u ní dobře viditelné svrchu, na rozdíl od S. sanguineum působí pravidelněji jak velikostí, tak tvarem. Dobrým odlišujícím znakem vážky rudé je řidší žilnatina křídel a u samců i tmavší barva zadečku.

Výskyt, habitat

Jedna z našich nejhojnějších vážek, velmi běžná i na většině území Evropy. Vyskytuje se ve všech polohách kromě alpinského pásma, avšak obecně preferuje spíše nižší nadmořské výšky. Osidluje všechny typy stojatých vod s vyvinutými litorály či břehovou vegetací, včetně intenzivně využívaných rybníků. Objevuje se běžně již od počátku června, s maximem v období letních prázdnin.

Ohrožení

Druh nemá žádný status ohroženosti, na území ČR není ohrožen a nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

Chování, zvyky

Obdobné jako jiné druhy rodu, zejména při kladení se může vyskytovat hromadně. Ovipozice probíhá jak v tandemu, tak i samostatně, samička (či tandem) prolétá nízkou zamokřenou vegetací či v porostech nad mělčinami a odhazuje za letu jednotlivá vajíčka. Může se vzdalovat i velmi daleko od vody.

Larvy, svlečky

Larvy žijí v blízkosti břehu většinou mezi vodními rostlinami. Boční trny jsou dobře vyvinuté, na rozdíl od podobných druhů S. striolatum a S. vulgatum menší. Na zadním okraji sternitů S7 a S8 je řada štětinek (podobně jako u S. striolatum a S. meridionale). Menší jsou také oči, které sahají (při pohledu shora) jen do poloviny hlavy.
2021-05-21T14:28:06+02:00
Přejít nahoru