Vážka jarní (Sympetrum fonscolombii)

Popis

V rámci rodu Sympetrum větší, pestře vyhlížející vážka, s charakteristicky bleděmodře zbarvenou spodní polovi- nou oka. Pro dospělé červeně zbarvené samce je typické červené zbarvení žilek v přední části plochy obou párů křídel a jantarová skvrna u báze zadních křídel. U plně vybarvených samců na bocích hrudi vystupují žlutavé pruhy s modrým nádechem. Výrazné je i červené čelo, na bocích  světle  lemované. Plamky má  samec světlé, výrazně černě olemované. Samice i mladí samci jsou okrově žlutí, žluté mají i žilky ve křídlech. Černá kresba na zadečku tvoří zřetelný, téměř souvislý boční pruh. U samic jsou jantarové skvrny na bázi zadních křídel zřetelně menší, i když rozsah skvrn je u obou pohlaví individuálně variabilní. Samice se liší i ve tvaru kladélkové chlopně. Nohy jsou u obou pohlaví černé s kontrastními podélnými žlutými linkami.

Podobné druhy

Samec se při velmi povrchním pozorování může zaměnit s vážkou červenou (C. erythraea), ta však krom výrazně širšího zadečku nemá černou barvu na nohou a ani na hlavě. Samice se barevně (kresbou na zadečku i jantarovou skvrnou u báze zadních křídel) vzdáleně blíží samicím vážky žlutavé (S. flaveolum), ale ta nemá modré oči.

Výskyt, habitat

Afromediteránní druh, v Evropě rozšířen až do Skotska a k Baltu, ale v severní části areálu je výskyt nepravidelný, závisí na migračních vlnách z jihu. To platí i pro naše populace, sice s každoročním výskytem, ale proměnlivou četností a rozšířením. Pravidelné a stabilní populace vytváří hlavně na JV Moravě. V posledních letech bývá pozorována častěji. Vážka jarní se objevuje (jak její jméno nasvědčuje) už na jaře (květen, červen), kdy se k nám dostává migrační vlna ze Středomoří. Druh osidluje mělké stojaté vody, typicky s obnaženými, nezarostlými břehy (polovypuštěné rybníky, mělká jezírka v pískovnách, polní mokřady, nově vzniklé tůně apod.). Díky rychlému vývoji larev (2 – 3 měsíce) dokončí v teplých letech vývoj nová generace, takže výskyt této vážky může být koncem léta velmi masivní.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie ohrožený (EN). Faktorem ohrožení mohou být kromě likvidace biotopů v podobě vysoušení tůní a mělkých mokřadů také splachy z okolních zemědělských pozemků s následnou eutrofizací či zabahněním a zanesením vodních biotů.

Chování, zvyky

Samci jsou velmi teritoriální, hlídající své území z vyvýšeného posedu, často vyletuje nad otevřenou hladinu. Páření probíhá obvykle na nízké vegetaci, vejce jsou kladena v tandemu, často nad volnou hladinou.

Larvy, svlečky

V nezarostlých vodách žijí larvy na holém dně, na stanovištích s makrovegetací je najdeme hlavně na rostlinách. Typická je absence hřbetních trnů podobně jako u Crocothemis erythraea, na rozdíl od nich však larvy S. fon- scolombii nemají řady štětinek na sternitu S8.
2021-05-21T14:43:08+02:00
Přejít nahoru