Vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum)

Popis

Menší vážka nezaměnitelná díky rozsáhlým světle žlutým skvrnám na bazální třetině zadního páru křídel, přední pár křídel má skvrnu rozsahem omezenější. U malého podílu samic může být skvrna na zadních křídlech redukována. Jako u ostatních druhů rodu, samci jsou červenaví (s nádechem do oranžova), zadeček zespodu až na boky černý. Samice jsou okrově žluté, černé skvrny na bocích zadečku tvoří souvislý pruh, oddělený od černé spodní strany zadečku bělavým pásem. Nohy mají obě pohlaví černé s podélnými žlutými pruhy.

Podobné druhy

Jedinci s vyvinutou žlutou  skvrnou  jsou  nezaměnitel- ní, blížit se jim může vážka jarní (S. fonscolombii), která má též na báze zadního páru křídel jantarové, avšak její křídla mají červeně zbarvené žilky a má modrou spodní polovinu oka. U samic s redukovanou žlutou skvrnou je možná záměna s jinými samicemi r. Sympetrum, ale S. sanguineum, S. danae i S. depressiusculum odlišují černé nohy, S. fonscolombii se odlišuje modrou barvou spodní poloviny oka. Od samic ostatních zaměnitelných druhů (S. vulgatum, S. striolatum, S meridionale) může v. žlutavou odlišit víceméně spojitý horní černý pruh na boku zadečku a (s výjimkou S. meridionale) neodstávající kladélková chlopeň. Samice vážky jižní (S. meridionale) se naopak liší velmi světlou barvou nohou.

Výskyt, habitat

Druh s areálem od západní Evropy až po Japonsko, u nás nepříliš hojná, od nížin do hor, početnost může mezi roky významně kolísat. Upřednostňuje mělké vyhřívané stojaté vody, ramena řek, rozlitiny, zaplavované louky. Typický druh vrcholného léta.

Ohrožení

Duhá nemá žádný status ohroženosti, avšak v některých oblastech je druhem ustupujícím. Faktorem ohrožení může být likvidace biotopů, zejména vysoušení  tůní a mělkých mokřadů a také splachy z okolních zemědělských pozemků s následnou eutrofizací vodních biotopů.

Chování, zvyky

Podobné dalším druhům rodu, avšak v letu působí méně rozhodně, často plachtí. I přes zdánlivě horší letecké schopnosti patří k druhům, které (zejména k podzimu) často najdeme daleko od vody.

Larvy, svlečky

Larvy žijí v mělké vodě v detritu na dně, vodní rostliny mají význam až pro líhnutí dospělců. Larvy mají jen drobné trny, proto se podobají zejména S. danae, mají však boční trny na S8 i S9 podobně krátké. Hřbetní trn na S8 je malý, zřetelný.
2021-05-21T14:51:17+02:00
Přejít nahoru