Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum)

Popis

Středně velká vážka, se štíhlým dlouhým zadečkem. Dospělí samci mají zadeček šedomodře až bíle ojíněn, koncová třetina je černá, avšak zadečkové přívěsky jsou bílé. Hruď je tmavohnědá, s dvěma nekontrastními, avšak zřetelnými pruhy na boku hrudi, zřetelný je i světlý proužek probíhající středem vrchní strany hrudi a navazující světlé zbarvení hrudi mezi křídly. Dospělé samice jsou špinavě světle okrové až místy bělošedé, s podélnými, obloukovitě prolamovanými černými pruhy na vrchní straně zadečku, bílá špička zadečku je nápadnější než u samců. Oči samců jsou zelenavé, samic zeleno- až hnědošedé. Plamky jsou černé.

Podobné druhy

Samcům jsou nejbližší samci vážky černořitná (O. cancellatum), kteří se liší, krom tmavé barvy zadečkových přívěsků, zřetelně robustnějším zadečkem a chybí jim bělavé pruhy na boku hrudi. Samice O. cancellatum mají o poznání živější barvy (působí spíše žlutočerně, zatímco samice O. albistylum hnědočernobíle), avšak též bez světlých pruhů na bocích hrudi. Samice našich dvou dalších druhů rodu, O. brunneum a O. coerulescens, jsou uniforměji hnědožluté a nemají černé plamky.

Výskyt, habitat

Východoevropská vážka, zasahující areálem až do Francie. U nás v nížinách na otevřených stojatých vodách, s málo vyvinutou příbřežní vegetací. Hojnější výskyt zejména na Moravě v povodí velkých řek, v Čechách pravidelněji hlavně na Třeboňsku a Českobudějovicku, jinde je výskyt spíše sporadický. Výskyt po celou sezónu, s maximem v červnu a červenci.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie blízký ohrožení (NT). Potenciálními faktory mohou být likvidace vodních biotopů nebo nešetrné zásahy do břehových partií či vyhrnování dna, popř. chemické znečištění vodních biotopů.

Chování, zvyky

Obdobné jako O. cancellatum, ale bývá velmi ostražitá (není jednoduché se k ní přiblížit), typický je i velmi prudký let.

Larvy, svlečky

Larvy žijí většinou přímo na dně na písku nebo v organickém detritu. Larva je poměrně velká a má dlouhé zadečkové přívěsky (podobně jako O. cancellatum), hřbetní trny ale chybí (podobně jako larva O. brunneum, ta je ale menší a má krátkou anální pyramidu).
2021-05-24T14:33:52+02:00
Přejít nahoru