Klínatka západní (Gomphus pulchellus)

Popis druhu

Jediný druh klínatky r. Gomphus, který má úplnou černou kresbu na hrudi: interpleurální pruh (nad prostřední nohou) je celý, vede přes celou výšku hrudi. Všechny pruhy na hrudi jsou velmi tenké. Metapleurální pruh (pátý, nad zadní nohou) je dole rozvětvený. Základní zbarvení obou pohlaví je žluté až šedožluté, oči jsou šedomodré, Černé proužky na hřbetní straně hrudi se směrem k hlavě rozbíhají do krátkých ostrých cípů. Nohy jsou podélně černožlutě žíhané. 8. a 9. zadečkový článek samice ani samce není rozšířený do stran.

Podobné druhy

Záměna je díky popsané kresbě na hrudi málo pravděpodobná, povrchně možná vzhledem k žlutočerným žíhaným nohám s S. flavipes nebo dalšími, u nás se nevyskytujícími západoevropskými druhy rodu Gomphus.

Výskyt, habitat

Endemit jihozápadní Evropy. Nemá vyhraněné biotopové nároky, v jižní Evropě obývá potoky a řeky, v severní části areálu preferuje stojaté vody v údolích větších řek, zejména větší, hlubší zatopené nezastíněné cihelny a pískovny se sporadickou vegetací. V ČR spolehlivě zjišťován od roku 2014 na omezeném počtu lokalit v jihozápadní části Čech, především u rybníků, ale i u polních louží a na rašeliništi. Z minulosti (1967) existuje také neověřitelný údaj z Třeboňska. Další lokality leží v těsné blízkosti naší hranice v Bavorsku.

Ohrožení

V České republice nebyl prokázán autochtonní výskyt. Absence této vážky na našem území není v současnosti podmíněna primárně ekologickými aspekty, nýbrž je důsledkem zoogeografických okolností (severovýchodní okraj areálu atlantsko-mediteránního druhu). Stupeň ohrožení a způsob ochrany proto nejsou stanoveny.

Chování, zvyky

Zdržuje se převážně ve vegetaci v blízkosti vody i ve větší vzdálenosti. Samice nežijí tak skrytým způsobem života jako samice ostatních druhů, lze se s nimi setkat častěji. Imága lze pozorovat relativně brzy, od května do začátku léta, s maximem v červnu.

Larvy, svlečky

Stejně jako larvy jiných druhů r. Gomphus žijí zahrabané v jemném sedimentu. Jsou velmi ploché a bez hřbetních trnů, křídelní plochy jsou rovnoběžné. Specifickým znakem tohoto druhu je protažený S10 (podobně dlouhý jako široký), čímž celé tělo působí protaženěji. Dalším znakem je absence bočních trnů na 6. článku zadečku (na rozdíl od G. vulgatissimus).

2021-05-21T11:49:59+02:00
Přejít nahoru