/ Vážky

Vážky - Libellulidae

Libellulinae

Středně velké druhy, samci mají zadeček (popř. celé tělo) většinou modře ojíněn, samice jsou žlutohnědé s černou kresbou. Oči jsou vzájemně spojené v linii. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh stojatých nebo pomalu tekoucích vod a pramenišť. 

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku.  Oči nedosahují do poloviny hlavy (podobně jako Corduliidae),  hlava je při pohledu shora obdélnikovitá, boční okraje hlavy víceméně rovnoběžné. Larvy žijí hlavně v organickém detritu na dně stojatých i tekoucích vod.

Sympetrinae

Malé až středně velké druhy. Samci jsou červení nebo černí s červenou či žlutou kresbou (pouze u dvou vzácných druhů zadeček šedomodře ojíněn). Samice hnědavé či černožluté. Často usedají na příbřežní vegetaci nebo obnažený břeh u stojatých vod.
Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Velké oči dosahují min. do poloviny hlavy, dotýkají se masky. Žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.

Libellulinae:

Sympetrinae: