Vážka hnědoskrvnná - Orthetrum brunneum

Popis

Středně velká vážka, v rámci r. Orthetrum patří k menším druhům. Dospělí samci jsou celí pokrytí světlým šedomodrým až modrým ojíněním, bez jakékoli další kresby, tmavě šedomodré mají i oči (s možným nádechem do hněda), „obličejovou“ část mají světlou. Mladí samci svým zbarvením připomínají samice, které jsou uniformně světle hnědé, se zřetelnou tenkou podélnou černou linkou po hřbetu zadečku, na zadečkových článcích mají po páru drobných černých teček. Plamky jsou červenohnědé, u mladých jedinců světlejší. V některých případech může ke spolehlivému určení dopomoci až specifická podoba sekundárních pohlavních orgánů.

 


Podobné druhy

Nejpodobnějším druhem je vážka žlutoskvrnná (O. coeru-escens), která je však ještě subtilnější, její samci však nemají (obvykle) ojíněnou hruď, která je u nich hnědá, stejně jako „obličej“. Hnědá barva obličejové části, stejně jako přítomnost antehumerálních pruhů, pomůže i při odlišení samic vážky žlutoskvrnné. Užitečná může být i rozdílná barva plamek (nakonec v českém názvosloví tyto podobné vážky odlišuje), ale kvůli její proměnlivosti s věkem se na ní nedá bezvýhradně spoléhat. Platí však, že u O. coerulescens jsou i u starších jedinců plamky světlé a hlavně delší než u O. brunneum. S jinými druhy je záměna nepravděpodobná.

Výskyt, habitat

Středomořská vážka, v centru svého rozšíření  typická pro tekoucí vody. U nás ostrůvkovitě hlavně v nížinách, do 600 m n. m. Krom mělkých kanálů a struh (třeba i s betonovými břehy) či písčitých a kamenitých břehů řek osidluje často i na mělké stojaté vody s holými břehy (vysychající rybníky, pískovny apod.), za vhodných okolností i masově. Výskyt od května do září, s maximem v červnu a počátkem července.

aktuální síťová mapa rozšíření

Chování, zvyky

Obdobné jako u dalších druhů rodu. Usedá na holou zem nebo na nízkou vegetaci. Kladoucí samice samci často doprovázejí a ze vzduchu hlídají.

Larvy, svlečky

Larvy žijí většinou přímo na dně v organickém detritu, podobně jako larvy ostatních druhů r. Orthetrum. Larva je malá a má krátkou anální pyramidu, hřbetní trny chybí, cerky má tmavší než epiprokt (prostřední zadečkový přívěsek), a břišní strana S5-6 je holá nebo slabě ochlupená. Exuvie jsou zanechávané většinou na vegetaci nízko nad zemí v blízkosti břehu.