/ Vážky

Lesklice - Cordulidae

Středně velké tělo, kovově zelené, bronzové až černé (s výjimkou Epitheca bimaculata). Oči jsou vzájemně spojené v linii. Typičtí letci, usedají jen zřídka (do korun stromů), létají hlavně u různých stojatých i tekoucích vod, často na rašeliništích. 

Maska je lžícovitá s jemnými, pravidelnými zuby bočního laloku. Nohy jsou velmi dlouhé. Oči malé, nedosahují do poloviny hlavy, týl hlavy (při pohledu shora) se dozadu zužuje. Žijí na ponořených částech rostlin.