/ Vážky

Páskovci - Cordulegastridae (Anispotera)

Velmi velké, černě zbarvené druhy se žlutými pruhy. Oči se dotýkají v 1 bodu. Létají hlavně podél lesních potoků, usedají občas na větve, popř. bylinnou vegetaci v korytě. 

Velké, vřetenovité tělo larev. Maska je lžícovitá, zuby bočního laloku velmi hrubé, nepravidelné. Larvy žijí zahrabané v písku na dně potoků a pramenišť.