Šidélka - Platycnemidae (Zygoptera)

Malá šidélka, holeně nohou rozšířené, plamka malá (odpovídá 1 políčku žilnatiny), čtvercová, temeno hlavy velmi široké (3x širší než dlouhé), často sedí na příbřežní vegetaci tekoucích i stojatých vod.
 
Larvy mají žaberní přívěsky ploché, vytažené na konci do nitky, větvení vzdušnic v přívěscích šikmé na hlavní vzdušnici, maska plochá, žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích i stojatých vodách.