Šídlatky - Lestidae (Zygoptera)

Malé až středně velké druhy, plamka obdélníková, dlouhá min. přes 2 políčka křídelní žilnatiny, tělo většinou kovově zelené, u samců některých druhů r. Lestes částečně modře ojíněné; druhy r. Sympecma mají hnědé tělo s tmavší hnědou kresbou. Žijí hlavně u menších stojatých vod, často sedí na vegetaci s polootevřenými křídly.

Žaberní přívěsky ploché, větvení vzdušnic v přívěscích kolmé na hlavní vzdušnici, maska lžícovitá, u druhů rodu Lestes (nejčastěji nalézané larvy šídlatek) maska prodloužená a velmi úzká. Šídlatky mají velmi krátký larvální vývoj, žijí na ponořených částech rostlin ve stojatých vodách.