Motýlice - Calopterygidae (Zygopetra)

Středně velké druhy, tělo kovově zbarvené, u samců modré, křídla částečně nebo téměř úplně modrá, bez plamek; u samic kovově zelené až bronzové, křídla barevná
- zelenkavá až hnědá. Hlavně u tekoucích vod, často usedají na příbřežní vegetaci.

Larva je velká, žaberní přívěsky na průřezu trojúhelníkovité, různě dlouhé, 1. článek tykadel dlouhý, sahá do 1/2 tykadel. Žijí na ponořených částech rostlin v mírně tekoucích vodách.