Publikace a tiskovinyLeták Vážky I. Stejnokřídlice

Poster formátu A1 zachycující stejnokřídlice České republiky. Foto: Aleš Dolný a Dan Bárta.Leták Vážky II. Různokřídlice

Poster formátu A1 zachycující různokřídlice České republiky. Foto: Aleš Dolný a Dan Bárta.

 
Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření.

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Autorský kolektiv Aleš Dolný, Dan Bárta a kol. sestavil nejnovější a nejpodrobnější přehled vážek České republiky. Graficky a v mapách je vyhodnoceno téměř 75 000 faunistických údajů z více než 7 200 lokalit.Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu An

Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera, Stefan Kohl - Z němčiny přeložil Aleš Dolný. Vyšlo jako příloha metodiky Českého svazu ochránců přírody č. 9 (Vážky, výzkum a ochrana). Formát A4, dvoubarevná obálka, 30 stran, ISBN 80-86327-31-0.Vážky - výzkum a ochrana (2000)

V rámci metodik ČSOP vyšlo 2. doplněné a přepracované vydání původní “Metodiky sledování výskytu vážek”, která byla publikována v roce 1995. Autoři využili zvyšujícího se zájmu o tuto hmyzí skupinu a vytvořili dosud nejúplnější přehled našich vážek aktualizovaný o nejnovější poznatky. Publikace v obecné části obsahuje údaje o nomenklatuře a systému vážek, základy morfologie, biologie a ekologie a přehled hlavních společenstev vážek. Jsou zde uvedeny údaje o chovu larev i dospělců, o preparaci a dokumentaci dokladových jedinců i problematika ohrožení a možnosti ochrany vážek (za zmínku stojí aktualizovaný Červený seznam našich vážek).Vážky Podblanicka

Vážky Podblanicka (edice Přírodou Podblanicka) , RNDr. Lubomír Hanel - Kniha vyhodnocuje literární prameny a zejména shrnuje četné průzkumy vážek, které autor prováděl za posledních 10 let na Podblanicku. Úvodní kapitoly se věnují charakteristice sledovaného území, stručnému popisu vážek, jejich bioindikačnímu významu a přehledu starších faunistických údajů o vážkách Podblanicka. Hlavní částí je soupis zjištěných druhů, shrnutí faunistických výsledků, přehled společenstev vážek vázaných na hlavní tyty biotopů. Kapitola věnovaná ohrožení a ochraně vážek zahrnuje Červený seznam vážek ČR.