Odonatologický seminář

Odonatologický seminář, neformálně "Odonatodny", je oblíbenou tradiční společnou akcí českých, ale i zahraničních odonatologů. Tří- až čtyřdenní setkání se koná každý rok na přelomu jara a léta. Těžištěm "Odonatodnů" jsou terénní průzkumy v odonatologicky málo prozkoumných  nebo zajímavých oblastech ČR. Terénní exkurze jsou doplněny odbornými přednáškami.

Přehled jednotlivých ročníků Odonatodnů:

2015 - Slavonicko
2014 - Příbramsko -  opět na zcela neprozkoumaném území, tentokrát  na Příbramsku
2013 - Domažlicko (Holýšov)

Další z úspešných ročníků odonatodnů, tentokrát na zcela neprozkoumaném Domažlicku. Nacházíme klínatku rohatou poprvé v povodí Berounky, dále klínatku obecnou, páskovce kroužkovaného, šidélko kopovité, vážku hnědoskvrnnou a další poměrně vzácné druhy.

2012 - Chřiby (Buchlovice - Smraďavka)

Tento ročník je zaměřen na hledání největší evropské vážky Cordulegaster heros u lesních potůčků ve Chřibech. Více zde.

2011 - Doupovské hory (Valeč)

Vyrážíme do relativně málo prozkoumaného území podhůří Doupovských hor. Díky nálezům mimořádných vzácností (Coenagrion lunulatum, Erythromma lindenii, Sympecma paedisca), vydařenému počasí a úchvatné atmosféře v místě ubytování na zámku Valeč jsou tyto odonatodny zatím nepřekonané a patrně nepřekonatelné. Více např. zde. 

2010 - Znojemsko (Havraníky)
2009 - Dolní Poohří (Doksany)
2008 - Český les (Přimda)
2007 - Český ráj (Sedmihorky)
2006 - Chebsko
2005 - Žďárské vrchy (Budeč)
2004 - Krušné hory (Most)
2003 - Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou)
2002 - Labské pískovce (Chřibská)
2001 - Šumava (Nové Hutě)
2000 - Třeboňsko
1999 - Vlašim