Všechny aktuality

Odonatodny 2015

aktuality

9.04.2015

Ve dnech 16. - 18.  července 2015 pořádá ZO ČSOP Vlašim již tradiční 18. celostátní setkání odonatologů, tentokrát na Jemnicku - Slavonicku.

Místo konání:
Jemnicko - Slavonicko - malebné a zachovalé území na pomezí Jižních Čech a Moravy, které není ještě dokonale odonatologicky prozkoumáno. Jako zázemí pro přednášky a ubytování poslouží pravděpodobně penzion Česká hospoda v Deštné (8 km jižně od Jemnice). Určitě navštívíme Moravskou Dyji, rašeliniště a lesní rybníčky.

Cena ubytování:
Orientačně 200 Kč za lůžko na den (popř. 100 Kč ve spacáku), část peněz bude pravděpodobně hrazena z Národního programu ochrana biodiverzity ČSOP, a to podle celkového počtu účastníků z příspěvku na seminář (projekt je podán, zatím není schválen).

Terénní exkurze: 
Počítá se s dopravou vlastními vozidly, s návštěvou extenzivních rybníků, mokřadů, tůní a přirozených úseků vodních toků v oblasti. Další konkrétní údaje budou uvedeny v II. informaci (mapka s vyznačením místa konání), spojení do místa ubytování, program, trasy exkurzí, názvy referátů atd.).


Prognózy a očekávání:
  • Hlavním cílem je odonatologické mapování území.
  • Na biotopu extenzivních oligotrofních rybníčcích lze očekávat některé vzácnější druhy (např. Leucorrhinia).
  • U vodních toků lze očekávat klínatky Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, i Onychogophus forcipatus, u lesních potoků Cordulegaster boltonii (nedaleko na rakouské straně je znám i Cordulegaster heros!)
  • U menších vodních toků otevřené krajiny nelze vyloučit Coenagrion ornatum (v případě pozdního nástupu sezóny, bude na konci období letu imág).

Přihlášky k účasti na seminář zašlete, prosím, na adresu martin.waldhauser@nature.cz.
Uveďte i další případné detaily - např. přednáška, zkrácená doba pobytu. Kromě přednášek odborného charakteru jsou vítány i přednášky neformální, např. cestovatelské s odonatologickou tématikou.

Autor: Martin Waldhauser
Kategorie:
Projekt: ------