Všechny aktuality

17. celostátní setkání odonatologů

aktuality

28.04.2014

17. celostátní setkání odonatologů

24.7.2014 –  26.7.2014 na Příbramsku

V roce 2014 budeme pokračovat v mapování málo odonatologicky prozkoumaných míst. Seminář se uskuteční na Příbramsku – dosud odonatologicky slabě probádané území mezi Dobříší a přehradou Orlík.
Počítá se s dopravou vlastními vozidly, s návštěvou extenzivních rybníků, mokřadů, tůní a přirozených úseků vodních toků v oblasti. Nevynecháme ani velké přehrady, které jsou největšími vodními plochami v regionu. Nebudeme jim však věnovat větší pozornost z důvodu obecně ochuzeného druhového spektra vážek tohoto typu biotopu. Další konkrétní údaje budou uvedeny v II. informaci (mapka s vyznačením místa konání), spojení do místa ubytování, program, trasy exkurzí, názvy referátů atd.).

Přihlášky k účasti na semináři zašlete, prosím, do konce května 2014 e-mailem na adresu martin.waldhauser@nature.cz. Uveďte i další případné detaily – např. přednáška, zkrácená doba pobytu. Kromě přednášek odborného charakteru jsou vítány i přednášky neformální, např. cestovatelské s odonatologickou tématikou.

Autor:
Kategorie:
Projekt: ------